Szkolenia

Sternik Motorowodny - Uprawnienia

Uprawnienia:
  • Prowadzenie jachtów motorowych z silnikiem o mocy 60 KW po wodach śródlądowych
  • Prowadzenie jachtów motorowych z silnikiem o mocy 60 KW po wodach morskich w strefie 2 mil morskich od brzegu w porze dziennej
*Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, realizują przyznane uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej.
 
 
http://www.mwopr.pl
http://www.aqua.bro.pl